Cele Fundacji POCIECHA

Fundacja Pomocy Dzieciom „Pociecha” troszczy się o dzieci z rodzin  ubogich i niewydolnych wychowawczo. Wspieramy świetlice środowiskowe, które znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci i do których  chodzą one po szkole. Tam przebywają bezpłatnie pod opieką pedagogów,  którzy pomagają im w nauce, rozwijaniu hobby i organizują im czas  wolny,  oraz dostają posiłek. Świetlice istnieją po to, żeby dzieci,  których  rodzice są niewydolni wychowawczo, nie dorastały na ulicy,  wagarując,  ucząc się kraść, biorąc narkotyki i pijąc alkohol. Takie  dzieci często  stają się przestępcami lub dorosłymi, którzy nie potrafią  sobie poradzić  w społeczeństwie. Te placówki mają za zadanie uchronić je przed  takim  życiem. Każde dziecko zasługuje na lepszą przyszłość,  niezależnie od  pochodzenia. Pragniemy żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci  otrzymują równe szanse na start życiowy oraz mogą kształtować  swoją  przyszłość zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Jak pomagamy

Dzięki hojności darczyńców i sponsorów:

  1. wspieramy świetlice środowiskowe w ich codziennym funkcjonowaniu:
  • dożywianie dla dzieci,
  • wyposażenie (biurka, regały, fotele,  sprzęt  edukacyjno-sportowy, sprzęt kuchenny) i remonty pomieszczeń,
  • ogrzewanie
  1. dofinansowujemy wyjazdy dzieci na kolonie pod namiotami i ferie zimowe
  2. współorganizujemy Dzień Dziecka i czas wolny dzieci (wyjścia na konie, do kina, do teatru, wycieczki itp.)

Ponadto dwa razy w roku prowadzimy kampanie charytatywne, których  celem  jest zwrócenie uwagi na problemy dzieci z trudnych środowisk i  zaangażowanie społeczeństwa w pomoc im:

– kampanię „Powrót do szkoły”, aby dzieci z rodzin ubogich  mogły  rozpocząć rok szkolny z kompletną wyprawką szkolną i mieć  takie same  szanse na sukces edukacyjny, co inne dzieci

– kampanię „Dawanie jest radością”, aby również  potrzebujące dzieci  mogły otrzymać tradycyjne, grudniowe prezenty, czuć się  słuchane,  zauważane i mieć dobre wspomnienia

Nasza Misja to:

Misją Fundacji Pociecha jest zapewnienie dzieciom lepszej  przyszłości.

Nasza wizja to:

Pragniemy żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe  szanse na start oraz mogą  kształtować swoją przyszłość zgodnie ze swoimi  zainteresowaniami.

Zachęcamy Ciebie o wsparcia realizacji naszych celów swoim 1% podatku.

Wystarczy wypełnić PIT przy użyciu naszego programu.