Polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość obniżenia należnego podatku, poprzez odliczenie odpowiednich ulg podatkowych. Ulgi podatkowe mogą dotyczyć przekazywanych darowizn lub korzystania z najnowszych technologii. Rok 2016 przyniósł wiele zmian w obowiązującym prawie podatkowym, a co za tym idzie zmienią się również zasady odliczania ulg podatkowych. Jakie zmiany zaplanował fiskus?

Pierwszą zmianą jest zniesienie ulgi na Internet. W 2016 roku, podatnicy ostatni raz złożą PIT, w którym uwzględnią opłaty za korzystanie z sieci. Obecnie wszyscy podatnicy, którzy korzystają z sieci internetowej mogą odliczyć od dochodu nawet 760zł, wystarczy, że posiadają rachunki potwierdzające poniesione koszta. Jeżeli małżeństwo rozlicza się wspólnie i płaci oddzielne rachunki, może odliczyć podwójną kwotę.

Ulga na Internet jest jedną z najczęściej stosowanych ulg podatkowych, mimo to rząd postanowił, że zostanie zniesiona. Rządzący doszli do wniosku, że Internet przestał być dobrem luksusowym, dlatego korzystanie z ulgi internetowej przestało być zasadne. W związku z tym, w przyszłym roku z ulgi internetowej będą mogli skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy nie odliczali jej przed rokiem 2016.
Kolejna ulga, która ulegnie zmianie w roku 2016 jest to ulga na dziecko. Mogą z niej korzystać wszyscy podatnicy, którzy wychowują małoletnie dzieci. Dotyczy to również osób, które posiadają pełnoletnie dzieci kontynuujące naukę na uczelniach wyższych lub pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Z ulgi rodzinnej mogą korzystać jedynie podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Kwota ulgi to 1112,04 zł za cały rok, czyli 92,67 zł miesięcznie. Nie istnieje granica ulg, ponieważ jej kwota jest zależna od liczby dzieci i okresu sprawowania nad nimi opieki.

Jeżeli dziecko pracuje, jego roczne dochody nie mogą przekroczyć 3089 zł. Jeżeli przychody dziecka będą większe, rodzic nie może uwzględnić go w zeznaniu podatkowym. Nowelizacja ustawy zmienia wysokość ulgi oraz zasady rozliczania się w rodzinach wielodzietnych.trailer movie Brommers Kiek’n

Jak widać, w roku 2016 podatnicy ostatni raz będą mogli rozliczyć ulgę rodzinną i internetową na starych zasadach. Wypełniając PIT za rok 2016 będą musieli zapoznać się z nowoobowiązującymi przepisami i uwzględnić je w swoich zeznaniach podatkowych.

Pobierz program PIT