Ulgi podatkowe od zawsze wzbudzają niemałe zainteresowanie wśród podatników. Odpisywanie od podatku nawet drobnych sum pieniędzy jest bowiem ogromną dogodnością. W polskim prawie podatkowym istnieje wiele ulg, które mogą znacznie wpłynąć na budżet nie tylko przedsiębiorstw, ale również gospodarstw domowych. Warto jednak pamiętać, że praktycznie z roku na rok ulga podatkowa ulega zmianie i zawsze należy być na bieżąco z tym zagadnieniem. W tym roku również nastąpiły niemałe zmiany.watch full Battle Scars movie

Polityka (pro)rodzinna

Przede wszystkim należy wspomnieć o zmianach wprowadzonych w ulgach podatkowych na dzieci. Potencjalnie mają one odzwierciedlać politykę prorodzinną naszego rządu. Osobami, które na niej rzeczywiście zyskają są rodzice, którzy posiadają na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci. Zmiana ta jednak odbije się niekorzystnym echem na rodzicach jedynaków. Rodzice z dwójką dzieci nie odczują natomiast żadnych zmian. Jak kwestie te będą się prezentować finansowo? Rodzice jedynaków będą mogli rocznie odliczyć sobie od podatku 1 112, 04 zł , ale należy mieć na uwadze, że istnieje górna suma zarobków, po której przekroczeniu ulgi nie będzie można naliczyć. Jeśli tylko jedynak jest wychowywany przez dwójkę rodziców, którzy przez cały rok pozostają przy tym w związku małżeńskim, próg dochodu uprawniający do ulgi podatkowej wynosi razem 112 000 zł. Taki sam próg obowiązuje opiekunów wychowujących dziecko w pojedynkę. Dwoje dzieci uprawnia natomiast do ulgi w kwocie 2 204, 08 zł na rok. Trzecie dziecko natomiast to ulga podatkowa wynosząca 2 224, 08 zł. Warto jednak wiedzieć, że wielodzietne rodziny nie mają możliwości zwiększenia ulgi na dwójkę pierwszych potomków.

Co z Internetem?

W zeszłym roku istniały poważne plany kompletnego zniesienia ulgi podatkowej za Internet, ale ostatecznie je ograniczono. Choć prawo do ulgi podatkowej zachowano, to jednak większość osób, które do tej pory bez oporów mogły odliczyć sobie koszty związane z korzystaniem z Internetu, utraciły to prawo. Począwszy od 2013 roku, ulga internetowa może przysługiwać tylko za dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. W praktyce oznacza to, że podatnicy, którzy do tej pory korzystali z tego rodzaju ulgi podatkowej, są wyłączeni z grona uprawnionych. Ci, którzy do tej pory nigdy nie stosowali tego rodzaju odpisów, mogą z nich skorzystać przez dwa lata z rzędu. W przypadku jakiegokolwiek braku ciągłości, podatnik będzie wyłączony z tej ulgi. Wysokość takiego odpisu pozostaje jednak bez zmian – nadal jest to 760 zł. Podstawą odliczenia opłat za Internet jest jednak posiadanie dowodu poniesienia wydatku, którą jest zazwyczaj faktura VAT. Tego rodzaju ulga podatkowa jest możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 37.

Z racji tego, że kwestia ulg podatkowych jest zagadnieniem ciągle podlegającym zmianom, to zawsze warto starać się być na bieżąco z informacjami na ich temat. Polskie prawo podatkowe jest jednym z najbardziej rozbudowanych na świecie i pozostawanie z nim na bieżąco jest jedyną możliwością, by nie pogubić się we wszechobecnej biurokracji.

Pobierz program PIT