W ostatnim czasie warunki opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych uległy zmianie. Wprowadzone regulacje zmniejszyły swobodę spółek, które pozwalały na dokonywanie atrakcyjnych optymalizacji w podatkach.
Do tej pory akcjonariusze spółki nie mieli obowiązku comiesięcznego płacenia zaliczek na podatek. Spółka komandytowo-akcyjna rozliczała się dopiero w momencie podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie. Ustawa musiała jasno określać wypłacenie dywidendy w danym roku podatkowym.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że stwarza to istny raj podatkowy dla akcjonariuszy i postanowił wprowadzić odpowiednie zmiany i regulacje. Zmiany są konieczne, ponieważ akcjonariusze coraz częściej wykorzystywali przepisy obowiązującej ustawy, aby uniknąć opodatkowania. W związku z tym organy podatkowe wystąpiły z wnioskiem o doprecyzowanie treści przepisów i wprowadzenie ich w życie.

Zmiany wprowadzone w ustawie mają uszczelnić system podatkowy i ograniczyć możliwości spółek komandytowo-akcyjnych do optymalizacji przepisów. Główną zmianą, którą przewiduje projekt jest opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej, czyli nadanie jej osobowości prawnej na polu podatku dochodowego. Projekt ma dotyczyć również zasad ustalania wartości początkowej majątku, który posiada zakład zagraniczny, przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, wyłączenia prawa dotyczącego wypłacanych dywidend oraz ustalenia przychodów i kosztów wynikających z wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji.

Po zmianach przepisów spółka komandytowo-akcyjna będzie osobą prawną. Spowoduje to, że spółka będzie opodatkowana podwójnie. Raz będzie płacić 19% podatek jako osoba prawna, drugi raz każdy z akcjonariuszy opłaci podatek dochodowy według odpowiedniej skali podatkowej.film Sleepless 2017 download

Zmiany są bardzo istotne dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. Po dokonaniu zmian w ustawie optymalizacja podatku będzie zdecydowanie bardziej trudniejsza. Wiele firm będzie musiało poszukać innego sposobu obliczania i płacenia podatku.

Pobierz program PIT