Obok ulgi na internet, ulga na dziecko jest jedną z najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych. W okresie podatkowym 2016/2017 można było odliczyć od podatku 92,67 zł miesięcznie za każde dziecko. Do korzystania z tej ulgi są uprawnieni wszyscy rodzice, lub prawni opiekunowie małoletnich dzieci.

W świetle przepisów prawnych, wysokość odliczenia tej kwoty podatku ustalona została na podstawie ⅙ kwoty za każdy miesiąc w pierwszym przedziale skali podatkowej. Oznacza to, że maksymalnie mogliśmy odliczyć od podatku 1112,04 zł [(556,02/6) x 12] za każde dziecko, nad którym wykonywaliśmy opiekę.

Jeżeli rodzice dziecka nie mieszkają razem, nie rozliczają się wspólnie, a dziecko przebywa część czasu u jednego rodzica i część u drugiego, wówczas odliczana jest kwota 1/30 z kwoty 92,67 zł miesięcznie za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Warunkiem korzystania z tej ulgi jest rozliczanie się sposobem ogólnym. Oznacza to, że nie skorzystają z ulgi te osoby, które rozliczają się sposobem uproszczonym np. podatkiem liniowym, ryczałtem, kartą podatkową.

Z ulgi korzystają rodzice, rodzice zastępczy, opiekunowie:

  • dzieci małoletnich,
  • dzieci do 25 roku życia uczących się w szkołach,
  • dzieci, które pobierają rentę socjalną, lub zasiłek pielęgnacyjny.

Watch Fifty Shades Darker (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

Pobierz program PIT