Wszyscy podatnicy są zobowiązani co roku złożyć deklarację podatkową, w której wykażą swoje dochody i wyliczą zapłacony podatek. Istnieją różne rodzaje deklaracji podatkowych. Podatnik wypełnia odpowiedni wniosek w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i zdeklarowanej formy opodatkowania. Jaką deklarację wypełnia większość Polaków?

Jest to wniosek PIT-37! Dotyczy ona przychodów uzyskiwanych i rozliczanych przez pracodawcę lub płatnika. PIT-37 w większości przypadków składają pracownicy etatowi i zleceniobiorcy. W przypadku wniosku PIT-37 istnieje możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic. W przypadku łącznego rozliczenia należy pamiętać, że druga osoba musi być uprawniona do składania PIT-37. Jeżeli do dochodów podatnika doliczone zostaną dochody dziecka, złożenie PIT-37 będzie błędne.
PIT-37 składają głównie osoby, które:

  • uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej,
  • pobierały rentę lub emeryturę,
  • korzystały ze świadczeń przedemerytalnych,
  • otrzymywały zasiłki pieniężne i stypendia,
  • uzyskały przychód z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenie, zasiadanie w radach nadzorczych, działalność sportowa, obowiązki społeczne),
  • uzyskały przychód z przekazania praw autorskich,
  • nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • nie są zobowiązane do wliczania dochodów małoletnich dzieci.

W przypadku kiedy podatnik nie korzysta z ulg podatkowych i rozlicza się z uowy o pracę lub emerytury może rozliczyć się przez płatnika. Wtedy zamiast złożyć PIT-37 w urzędzie skarbowym przekazuje pracodawcy PIT-12, zobowiązując tym samym płatnika do wykonania rozliczenia. Pracodawca musi przekazać odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego do końca kwietnia roku rozliczeniowego.

Pobierz program PIT