Z ulg podatkowych korzysta wielu Polaków. Niestety zmieni się to od roku 2013. Zostanie wtedy zlikwidowana ulga internetowa, a także ograniczona będzie możliwość odpisywania 50% kosztów uzyskania przychodu od umów autorskich, będzie także wprowadzona zmiana przyznawania ulg na dzieci. Są to reformy, które przyjął rząd Donalda Tuska 3 lipca 2012 roku. Mają one wejść w życie z początkiem roku 2013. Dlatego zadbaj, aby maksymalnie wykorzystać ulgę podatkową za ten rok, gdyż to ostatni dzwonek, by móc skorzystać z ulgi internetowej.

Wiele polskich rodzin korzysta z ulgi internetowej. Dzięki niej można odliczyć maksymalnie 760zł w ciągu roku na internet. Oczywiście próg ten może być większy, jednakże, by móc korzystać z jej powiększonej wielkości, należy zadbać o to, by na fakturze, dokumencie sprzedaży znajdowały się dane, imiona i nazwiska dwóch, trzech lub większej ilości osób, które korzystają z internetu. 760zł jest to kwota, jaka przypada na jednego podatnika. Stąd też może zostać ona zwiększona w przypadku, gdy na dokumencie sprzedaży będzie widnieć większa liczba osób. Każda dla siebie będzie mogła zrobić odliczenie.

Polacy oprócz ulgi internetowej korzystają również często z ulgi na dziecko. Do możliwości skorzystania z tej ulgi uprawnieni są rodzice lub też prawni opiekunowie dzieci małoletnich. W przypadku, gdy rodzice rozwiedli się, nie rozliczają się wspólnie, bądź też posiadają rozdzielność majątkową, nie mogą skorzystać z tejże ulgi. Z tego przywileju korzystają rodzice, rodzice zastępczy, opiekunowie, dzieci, które:

  • są małoletnie,
  • uczą się i nie mają więcej niż 25 lat,
  • pobierają rentę socjalna lub zasiłek pielęgnacyjny.

Wielu Polaków korzysta z różnych ulg i odliczeń od podatku. Dzięki temu mogą zaoszczędzić trochę pieniędzy, które z pewnością każdemu się przydadzą. Warto przytoczyć kilka pomysłów na to, jak można zaoszczędzić trochę pieniędzy przy rocznym rozliczeniu. Poniżej przedstawimy najczęściej wybierane ulgi podatkowe.

Ulga na dzieci
Polacy często korzystają z ulgi na dzieci. Jest to stała kwota na jedno dziecko. Wraz z większą liczbą dzieci, kwota ta sukcesywnie wzrasta. Urząd Skarbowy mówi o tym, że na każde małoletnie dziecko przysługuje możliwość odliczenia kwoty 1112,04zł. To powoduje, iż przy posiadaniu trojga lub większej ilości możemy odliczyć kwotę 3336,12zł i więcej (Kwoty dotyczą rozliczenia za 2012 rok). By móc skorzystać z tej ulgi należy być prawnym opiekunem dziecka, tak więc skorzystać z niej mogą dziadkowie, rodziny zastępcze, itd. wystarczy, że dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub też nadal się uczy (do 25 roku życia). Dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub też rentę socjalną nie są objęte koniecznością podjęcia nauki do 25 roku życia.

Ulga jest ustalana proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik opiekował się dzieckiem, czyli za każdy miesiąc przysługuje mu 1/12 z kwoty wcześniej wspomnianej. W przypadku, gdy rodzice się rozwodzą, rodzicom przysługuje ulga w kwocie wprost proporcjonalnej do czasu opieki. Muszą ustalić to między sobą.

Ulga za internet
Ulga za internet jest często wykorzystywana w rozliczeniu rocznym. W obecnym czasie można odliczyć wszelkie wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet. Nie musimy już udowadniać, iż z internetu korzystaliśmy na terenie własnego domu. Nie musisz także przedstawiać faktury VAT za świadczenie tej usługi. Obecnie wystarczy potwierdzenie przelewu za dokonaną wpłatę. Ulga ta nie może przekroczyć 760zł w skali roku. Musisz się spieszyć, gdyż po raz ostatni można z niej skorzystać w tym roku.

Ulga od darowizny
Ulga od darowizny daje możliwość odpisania od dochodu wydatków na szlachetne cele, do 6% rocznego dochodu. Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz posiadać dowód wpłaty na rachunek instytucji lub też osoby obdarowanej. Niestety zaświadczenie nie wystarczy. W zeznaniu podatkowym podaje się dokładne dane instytucji obdarowanej. Jeżeli obdarowujesz instytucję rzeczami typu ubrania, książki, czy też sprzęt, to również możesz skorzystać z ulgi. W zeznaniu musisz tylko podać aktualną cenę rynkową danych przedmiotów.

UWAGA: możesz odliczyć nawet 100% dochodu, w przypadku, gdy przekażesz darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów lub kościelnych osób prawnych. Mogą to być pieniądze przekazane na prowadzone przez kościół hospicja, stołówki, noclegownie. Warto w tym przypadku posiadać nie tylko zaświadczenie od danej instytucji, ale także dowód wpłaty.

Ulga dla honorowych krwiodawców
Honorowym krwiodawcom przysługuje możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi. W tym przypadku jest ona rozpatrywana jako ulga od darowizny. Wystarczy, że obliczymy cenę oddanej przez nas krwi. W ubiegłym roku 2012 (roku podatkowym) była to kwota rzędu 130zł/1 litr. Tego typu darowiznę możemy odliczyć, jednakże całkowita kwota odliczenia nie może przekraczać 6% dochodu. Mamy możliwość korzystania z wielu ulg. Jednakże to w przyszłości się zmieni jak wynika z expose Donalda Tuska. To powoduje, że należy korzystać w tym roku w maksymalnym stopniu z wyżej wymienionych ulg, gdyż w następnych latach możemy nie mieć takiej możliwości.

Pobierz program PIT