W roku 2016 podatnicy mogą nadal skorzystać z wielu ulg i odliczeń. Postaramy się je dokładnie przedstawić tak, by każdy mógł dowiedzieć się, czy ma prawo do korzystania z ulg oraz na jakich warunkach miałoby się to odbywać. Niektóre ulgi są respektowane w tym roku podatkowym po raz ostatni, natomiast inne znacznie się zmieniły. Warto jest rozważyć korzystanie z nich. Jeśli masz w domu Internet, opiekujesz się dziećmi, bądź też osobami niepełnosprawnymi, ten artykuł będzie dla ciebie bardzo ważny.
Ulga na dzieci
W obecnym roku podatkowym rodzice nadal mogą skorzystać z ulgi na dzieci. Na tę ulgę decyduje się wciąż wielu Polaków. Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać, by ją uzyskać.
W przypadku tej ulgi, jak też i innych, obowiązują pewne limity. Pierwszy jest limitem wieku. W tym przypadku zależy on od tego, czy dziecko kontynuuje naukę po osiągnięciu pełnoletności, czy też nie. Jeśli twoje dziecko studiuje, nawet za granicą, nie tracisz możliwości skorzystania z ulgi.
Z ulgi na dzieci skorzystać mogą rodzice tych potomków, którzy nie ukończyli 18 roku życia lub też studiują, uczą się do 25 roku życia. W przypadku, gdy dziecko skończy 18 lub 25 rok życia, ulgę odliczamy za każdy miesiąc w wysokości 92,67zł. Miesiąc nauki dziecka jest dość przyjaźnie określony. Wystarczy, aby dziecko uczyło się przynajmniej jeden dzień w trakcie danego miesiąca. Należy wspomnieć, że rodzice w przypadku ulgi na dzieci mogą odliczyć od podatku do 1112,40zł.
Ulga obowiązuje dzieci bez żadnych ograniczeń wiekowych w przypadku, gdy pobierają one zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną diabetes drugs.
Darowizny oraz związana z tym ulga dla krwiodawców
W rozliczeniu podatkowym za rok 2016 nadal możemy odliczyć od dochodu darowizny na cele charytatywne. W tym przypadku organizacje, którym przekażemy darowiznę nie muszą mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
W przypadku ulgi od podatku na użyteczne cele społeczne musimy pamiętać, że odpis nie może przekroczyć wysokości większej niż 6% dochodu. Tego typu darowiznę przekazać można organizacjom pożytku publicznego, jak i stowarzyszeniom gminnym czy organizacjom pozarządowym.
Należy wspomnieć o tym, że darowizny, które są przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są odliczane od dochodów w ich pełnej wartości.
W ramach darowizny odliczyć można także bezpłatnie oddaną krew. Instytucja skarbowa wycenia wartość 1 litra krwi na 130zł, co skutkuje tym, że w zależności od tego, ile litrów odda honorowy krwiodawca w ciągu roku, tyle odliczyć będzie mógł od swojego podatku pamiętając o tym, że jego również obowiązuje limit 6% dochodu. Honorowy krwiodawca musi udokumentować tego rodzaju darowiznę dowodem, który określi jej ilość i wartość. Jeżeli przedsiębiorca, który rozlicza się za pośrednictwem deklaracji PIT-28, czyli ryczałtowiec, zdecyduje się na honorowe oddawanie krwi, to w jego przypadku limit również wynosi 6%, jednak liczony od przychodu. W przypadku, gdy podatnik chce skorzystać z tego odliczenia musi pamiętać o tym, aby posiadać zaświadczenie wystawione prze stację krwiodawstwa.
Ulga na Internet
W tym roku po raz ostatni podatnicy mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione na dostęp do sieci internet. Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości, pamiętaj, by do deklaracji PIT dołączyć informacje PIT/O, w której zostaną określone wykorzystane ulgi.
Z ulgi na Internet skorzystać mogą podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych uzupełniając PIT-37, przedsiębiorcy uzupełniający PIT-36, podatnicy opłacający podatek liniowy PIT-36L oraz przedsiębiorcy, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT-28. W zeznaniu rocznym możemy odliczyć, w przypadku ulgi na Internet, maksymalnie 760zł. Podatnik korzystający z ulgi nie ma konieczności załączenia do deklaracji dowodów wpłaty za usługę. Należy jednak takowe posiadać, gdyż urząd skarbowy może w każdej chwili tą sytuację skontrolować.
Wielu podatników ma problem wtedy, kiedy posiada Internet w pakiecie, na przykład z telefonem i telewizją. Problem ten w przypadku większości operatorów został rozwiązany tym, że wyszczególniają oni na dokumencie dokładne stawki za poszczególne usługi. Pamiętaj, że jeśli nadal korzystasz z usług operatora, który tego nie robi, samodzielnie nie możesz oszacować wysokości kosztu Internetu, dlatego też nie masz prawa do korzystania z ulgi.
W przypadku tej ulgi należy się spieszyć, gdyż jest to ostatni dzwonek. Niestety w tym roku po raz ostatni można z niej korzystać.
Ulga rehabilitacyjna
Ulga rehabilitacyjna w roku 2016 nadal jest doskonałym rozwiązaniem i z pewnością przyciąga coraz większą liczbę podatników. Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna, ile można na niej skorzystać?
Od dochodu możemy odliczyć wydatki na rehabilitację. Ten przywilej przysługuje zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i też osobom, które się nimi opiekują. W przypadku tej ulgi, jak też i wielu innych, podatnik musi posiadać dokumenty, które potwierdzają poniesienie wydatków.
Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą osoby, które posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję, dzięki której podatnikowi przysługuje renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, bądź też renta socjalna lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
Odliczeniu od dochodu podlega kwota do 2280zł. Można tutaj uwzględnić zarówno używanie samochodu, którym niepełnosprawny dojeżdża, na przykład na zabiegi rehabilitacyjne, jak i też adaptację pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego.
Z ulgi skorzystać mogą osoby, które utrzymują osoby niepełnosprawne. Jak powszechnie wiadomo jest to duża szansa dla wielu podatników, którzy mieszkają ze starszymi osobami lub opiekują się chorymi członkami rodziny.
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odjąć od dochodu także wydatki na leki. Ustawa nie przewiduje progów czasowych przyjmowania leków, dlatego możemy odliczyć zarówno leki przyjęte parokrotnie, jak i też leki przepisane na stałe. Możemy jedynie odliczyć nadwyżkę wydatków na leki, ponad 100zł w każdym miesiącu. Pamiętaj o tym, aby fakturę uzyskać z apteki. Niestety paragon nie jest podstawą do rozliczenia.
Źródła: http://www.e-pity.pl/abc_podatki/ulgi-odliczenia/

Pobierz program PIT