Podatnicy stale szukają rozwiązania jak obniżyć należny podatek. Wykorzystują wszelkie ulgi podatkowe, sprawdzają jakie dochody są zwolnione z opodatkowania. Tymczasem jednym z najprostszych rozwiązań, aby zmniejszyć podatek jest wspólne rozliczenie!

Roczna deklaracja PIT może być złożona indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, wtedy podatnicy wypełniają tylko jeden wniosek. Wniosek wspólny wypełnia się podobnie jak pojedyncze zeznanie podatkowe, z tym wyjątkiem, że w jednym wniosku zawiera się informacje dotyczące obojga małżonków. Małżonkowie oddzielnie korzystają z ulg i odliczeń, oddzielnie również płacą podatek, z tą różnicą, że podstawą obliczenia podatku jest połowa wspólnych dochodów małżonków. Właśnie dlatego wspólne rozliczenie jest korzystne dla wielu podatników. W przypadku jeżeli jeden z małżonków zarabia niewiele lub w ogóle, wspólne rozliczenie jest opłacalne, ponieważ może obniżyć należny podatek. Jeżeli w małżeństwie, dochody jednej osoby przekraczają pierwszy przedział podatkowy, a druga zarabia niewiele, przy wspólnym rozliczeniu zostaną opodatkowani według niższej, 18% skali.

Według prawa polskiego nie każde małżeństwo może rozliczyć się wspólnie. Przede wszystkim, para nie może rozliczyć się wspólnie w roku, w którym zawarła związek małżeński. Dopiero w kolejnych latach małżeństwa będą mogli składać wspólny PIT. Również pary, które mają inny ustrój majątkowy niż tradycyjna wspólność majątkowa nie mogą razem składać deklaracji podatkowej. Osoby, które w danym roku podatkowym wzięły rozwód lub ogłosiły separację także powinny rozliczyć się oddzielnie. Łączne rozliczenie jest niemożliwe również w przypadku kiedy jeden z małżonków korzysta z opodatkowania liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej.
Rozliczenie wraz z małżonkiem nie wymaga składania oddzielnych wniosków ani PIT-ów. Wystarczy, na wypełnianym przez podatnika wniosku, zaznaczyć odpowiednie pole z informacją o łącznym rozliczeniu.

Pobierz program PIT