Podatnik może otrzymywać dochody z różnych źródeł. Może to być zarobek z pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy realizacji zleceń. W świetle prawa dochodami, które powinny zostać opodatkowane są również przychody ze sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Jak rozliczyć się z fiskusem w takim przypadku?

Standardowa stawka podatku od nieruchomości wynosi 19% i dotyczy wszystkich nieruchomości. W roku 2011 podatnik, mógł zapłacić jedynie 10% podatek, ale tylko jeżeli nieruchomość została nabyta lub wybudowana w 2007 roku. Od roku 2012 każdy podatnik sprzedający nieruchomość jest zobowiązany zapłacić fiskusowi 19% podatek. Dochody wynikające ze sprzedaży nieruchomości nie łączą się z innymi i powinny zostać wykazane w oddzielnej deklaracji podatkowej DN-1.

Podatek obliczany jest od podstawy podatkowej, która stanowi cenę sprzedaży pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia. Podatnik obliczający wysokość podatku musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości takie jak pośrednicy nieruchomości, umieszczenie ogłoszenia w gazecie, koszty prawne. Następnie wszystkie koszty związane ze sprzedażą odejmuje się od ceny sprzedaży. Wynik stanowi podstawę podatkową.

Inaczej wygląda opodatkowanie w przypadku wynajmu nieruchomości. Podatnik czerpiący zyski z najmu może wybrać sposób opodatkowania. Istnieje możliwość rozliczenia się według ryczałtu ewidencjonowanego, którego stawka zależy od dochodu. Jeżeli roczne dochody z wynajmu wynoszą mniej niż 15 tys. zł podatek wynosi 8,5%, w przypadku przekroczenia tej kwoty podatek wzrasta do 20%. Podatnik może się zdecydować na rozliczenie według skali podatkowej, która tak jak w przypadku innych dochodów wynosi 18 i 32 procent, w zależności od wysokości dochodów. download film The Book of Life now

Zanim podatnik zdecyduje jak będzie opodatkowany powinien zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Przede wszystkim oszacować wysokość dochodów z najmu i kosztów związanych z najmem (np. kosztów remontów i opłat komunalnych). Dodatkowo powinien wziąć pod uwagę wysokość dochodów z innych źródeł.

Jeżeli dochody z najmu będą niewielkie bardziej opłacalny jest wybór ryczałtu. Również kiedy podatnik otrzymuje wysokie dochody z innych źródeł powinien zdecydować się na ryczałt. Natomiast jeżeli jedynymi dochodami podatnika są przychody z najmu najlepiej wybrać opodatkowanie według popularnej skali.

Pobierz program PIT