Zobowiązania wobec fiskusa obciążają konto podatnika, który jest zobowiązany do zwrotu należnego podatku. Jednak w niektórych sytuacjach również członkowie rodziny mogą odpowiadać za zobowiązania podatkowe podatnika. To czy taka odpowiedzialność powstanie, zależy od wydania odpowiedniej decyzji.
Odpowiedzialność rodziny może obejmować zaległości podatkowe, niepobrane podatki, odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

Kto może zostać obciążony uregulowaniem długów podatnika?

Pierwszą osobą, do której zwróci się fiskus jest małżonek podatnika. Nawet jeśli małżeństwo nie rozlicza się wspólnie, druga osoba ponosi odpowiedzialność finansową za podatkowe zadłużenie małżonka. Odpowiedzialność małżeńską dzieli się na trzy kategorie: odpowiedzialność solidarna, kiedy małżonkowie odpowiadają całym swoim majątkiem; odpowiedzialność majątkiem wspólnym lub odpowiedzialność na odrębnych zasadach związku. Małżonkowie odpowiadają całym majątkiem tylko w przypadku wspólnego opodatkowania. Dotyczy to podatku od wspólnej nieruchomości czy podatku dochodowego.download Fifty Shades Darker 2017 movie

Nie ma obowiązku odpowiedzialności wspólnej w przypadku podatku VAT, ponieważ tam wspólne opodatkowanie nie występuje. W przypadku kiedy małżeństwo przebywa w separacji, a zobowiązania powstały podczas trwania pożycia małżeńskiego, druga osoba odpowiada za długi współmałżonka. Podobnie, gdy w okresie narzeczeństwa para żyła w konkubinacie.

Inni członkowie rodziny również mogą zostać obciążeni zobowiązaniami podatnika. Dzieje się tak tylko w przypadku zaległości wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej. Zobowiązaniami podatkowymi może zostać członek rodziny, który w momencie powstania zadłużenia współdziałał z podatnikiem w ramach działalności gospodarczej lub osiągał z niej jakiekolwiek korzyści. W takim przypadku członek rodziny obciążony jest całym swoim majątkiem. Zasada ta nie dotyczy dzieci, które pobierały od podatnika alimenty.

Pobierz program PIT