Z reguły temat rozliczeń podatkowych budzi pewne wątpliwości. Gubimy się w stale zmieniających się przepisach, a także w prawidłowym uzupełnianiu poszczególnych rubryk formularza. Popełniane rok rocznie błędy świadczą o tym, że nie każdy z podatników wie, jak wypełnić PIT. W obawie o to, że popełnione błędy ściągną na nas grzywny, oddajemy czynność obliczania podatku dochodowego w ręce księgowych. Zasady składania PIT-ów przewidują jednak możliwość ich poprawy, na wypadek niewłaściwie wypełnionego zeznania. Na dodatek, taka opcja nie jest jednorazowa, w odniesieniu do tego samego zeznania. Nie powinniśmy więc obawiać się pomyłek. Gdy jednak zdarzy nam się taka należy wiedzieć, jakie podjąć kroki. O błędach, których najczęściej dopuszczają się Polacy, a także o tym w jakiej właściwie formie należy sporządzić korektę, piszemy w tej publikacji.

Zorientowałem się, że źle wypełniłem PIT. Co mam zrobić?

W sytuacji, w której sami zorientowaliśmy się, złożone przez nas zeznanie jest niepoprawnie wypełnione, choć mamy pięć lat na poprawienie uchybień, najlepiej podjąć to działanie od razu, nie czekając do ostatniej chwili. Jeśli jednak błędy, które pojawiły się w naszym formularzu są niewielkie, to znaczy nie wynikają z nich rozbieżności pieniężne przekraczające 1 000 zł, wówczas urzędnicy wykonują za nas czynność nanoszenia poprawek, powiadamiając nas o zaistniałych zmianach drogą pocztową. Powinniśmy otrzymać informację o korekcie z dokładnym zaznaczeniem modyfikacji, jakie zostały naniesione, a także wysokością prawidłowo obliczonego podatku. Kiedy nie zgadzamy się z sugerowanym podatkiem, możemy w ciągu 14 dni na odwołać się od przedstawionej decyzji. Jeżeli w wyniku korekty, której dokonamy osobiście, uzyskamy w obliczeniach wyższy podatek, powinniśmy go opłacić od razu przy składaniu korekty.

Na czym polega korekta?

To proste. Wystarczy, że ponownie wypełnimy ten sam formularz, tym razem uwzględniając prawidłowe dane, w błędnie opisanych „okienkach”.
Pamiętaj!

W części zatytułowanej „Cel złożenia zeznania”, postaw krzyżyk w kratce nr 2 – „Korekta zeznania”
Zaletą tej sytuacji jest to, że w przyszłości, prawdopodobnie zwrócimy większą uwagę na uprzednio popełnione błędy, a tym samym dowiemy się jak wypełnić PIT prawidłowo, unikając późniejszych korekcji. Musisz pamiętać, że do „nowego” PIT-u należy załączyć wyjaśnienie do korekty deklaracji, tak zwany formularz ORD-ZU, w którym wskażesz zwięźle powody składania korekty. Możesz wpisać np. „Brak uwzględnienia wszystkich źródeł dochodu” jeśli zapomniałeś wziąć pod uwagę wszystkich PIT-11, otrzymanych od płatników. Przyczyną może być także wybranie niewłaściwego formularza, co zdarza się często. Do sporządzenia korekty dobieramy wówczas ten, po który pierwotnie powinniśmy sięgnąć, i który obowiązywał w danym roku podatkowym. Jeśli natomiast złożyliśmy już PIT indywidualnie, a chcielibyśmy skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia, albo rozliczenia jako samotnie wychowująca osoba, musimy zdecydować się na wniesienie poprawionej deklaracji nie później niż do 30 kwietnia tego samego roku.
Do końca maja z kolei będziemy mogli skorygować – uzupełnić PIT pod kątem 1% przekazywanego na organizację pożytku publicznego. Udogodnieniem jest to, że możemy wybrać dowolną formę złożenia korekty – drogą internetową, pocztową, albo osobiście, bez względu na to jakim kanałem przekazywaliśmy deklarację po raz pierwszy.

Pobierz program PIT