Podatnicy, którzy chcą rozliczyć się według skali podatkowej mogą dokonać tego w przypadku, gdy nie korzystają z podaktu liniowego, ryczałtu, a także nie rozliczają podatku PIT od innych przychodów zryczałtowanych, to jest po sprzedaży nieruchomości PIT-39, czy też od kapitałów pieniężnych PIT-38.
Skala podatkowa przedstawia się w następujący sposób. W przypadku rozliczenia za rok 2016, który będziemy składać w roku 2017:

  • podatek wynosić będzie 18% minus kwota zmniejszająca 556,02zł w przypadku, gdy podstawa do opodatkowania nie przekroczy kwoty 85 528zł,
  • podatek w kwocie 14 839,02zł, a także nadwyżkę opodatkowana według stawki 32% zapłacimy, gdy podstawa opodatkowania przekroczy kwotę 85 528zł.

Kwota wolna od podatku w roku 2016 (dotyczy rozliczenia za 2016) będzie wynosić 3 091zł. Jeżeli uzyskasz kwotę poniżej wyżej wspomnianej sumy, czyli roczny dochód (to jest przychód po odjęciu wszelkiego rodzaju kosztów jego uzyskania, a także ulg) nie zostaje opodatkowany. Systemy podatkowe, które bazują na skali podatkowej wykorzystują tak zwany system progresji podatkowej. Powoduje to, że im więcej zarabiasz, to tym wyższy podatek możesz zapłacić. Jeżeli rozliczasz się na podstawie skali podatkowej to wiedz, że korzystnym dla ciebie będzie rozliczenie wraz z małżonkiem. Jest to spowodowane tym, że podatek wówczas jest obliczany w podwójnej wysokości podatku, jaki został ustalony od połowy łącznej wartości ich dochodu po odjęciu dla każdego z osobna ulg im przysługujących i odliczeń od dochodów. Skupia się to na tym, iż to pomaga małżonkom pozostać w pierwszym progu procentowym ustanowionym dla skali podatkowej, w przypadku, gdy jedno z małżonków przekracza kwotę 85 528z, a drugie z małżonków uzyskuje podstawę niższą lub też bliską zeru.

Wielu podatników ma problem z wykorzystaniem skali podatkowej w trakcie rozliczania rocznego podatku. Należy wiedzieć, iż nie jest ona taka straszna jak ją ludzie malują. W niniejszym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości i ukażemy suche fakty na jej temat. Rozliczać się według skali podatkowej mogą wszyscy podatnicy, którzy nie posiadają konieczności złożenia następujących formularzy PIT 36L, PIT 28, PIT 39, czy też PIT 38. Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia 2017 roku w przypadku, gdy rozliczamy się za rok 2016. W przypadku skali podatkowej ustanowione zostały dwa progi podatkowe, a mianowicie 18 i 32%. W tym pierwszym przypadku podatnik nie może przekroczyć kwoty przychodu w wysokości 85 528zł w ciągu roku podatkowego, natomiast w tym drugim przypadku musi przekroczyć wspomnianą kwotę, by nadwyżkę opodatkować według stawki 32%. Należy również wspomnieć, przypomnieć wszystkim podatnikom, iż dochód jest to przychód po odjęciu kosztów jego uzyskania. Jeżeli dochód nie przekracza kwoty 3 091zł, czyli tzw. kwoty wolnej od podatku, to przysługuje nam zwrot zaliczek, które były pobierane w ciągu roku podatkowego.

Korzystając z programu PIT dostępnego na naszej stronie www można złożyć deklarację podatkową elektronicznie do Urzędu Skarbowego. Wystarczy, że posiadasz możliwość skorzystania z internetu, komputera, a po ściągnięciu stosowanej aplikacji i formularzy możesz przesłać zeznanie roczne drogą elektroniczną. Jedynym potrzebnym dokumentem, o którym musisz pamiętać w przypadku korzystania z tej metody jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Dokument ten jest generowany po prawidłowym przyjęciu deklaracji podatkowej. Posiadając go masz pewność i potwierdzenie, że spełniłeś swój obowiązek i nie grożą ci żadne sankcje karne z powodu niedotrzymania terminu.

Pobierz program PIT