Wielu właścicieli firm decyduje się właśnie na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze względu na uproszczony sposób ustalania podatku dochodowego. Jedynym elementem, który trzeba spełniać jest prowadzenie ewidencji przychodów. Warto jednak wspomnieć, iż niekiedy można z niej zrezygnować, o czym również napiszemy w niniejszym artykule.

Ryczałt ewidencjonowany wyróżnia się spośród innych form opodatkowania tym, że płacimy podatek dochodowy od przychodów według różnych stawek podatku. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa to, z jakiego tytułu nasz przychód został uzyskany. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego nie są brane pod uwagę koszty uzyskania przychodu. Ta forma opodatkowania wymaga od nas prowadzenia ewidencji przychodów. Zostało to określone w art.15 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym.watch movie Ghost in the Shell now

Ewidencja jednakże nie jest wymagana w każdym przypadku. Pierwszy wyjątek uzyskujemy z art.15 ust.3 tejże ustawy. Mowa tutaj o podatnikach, którzy uzyskują przychody wynikające z prywatnego najmu. Nie muszą oni prowadzić ewidencji, jeżeli wysokość przychodów została nakreślona w sporządzonej formie pisemnej umowy.
Przedsiębiorcy nie muszą, w niektórych przypadkach, prowadzić ewidencji przychodów.

Mowa o tym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z paragrafem 11 tego rozporządzenia, w przypadku, gdy podatnik prowadzi ewidencję, o której jest napisane w art.109 ust.1 lub ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług, może zaniechać prowadzenia ewidencji przychodów. Musi on jednakże spełnić pewne dodatkowe warunki, by móc tego dokonać.

Jednym z kluczowych warunków jest, chociażby prowadzenie specjalnych zestawień, w których podatnik wykaże przychody na podstawie danych zawartych w ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT. Zostanie to wykonane według poszczególnych stawek ryczałtu, a także z uwzględnieniem różnic wynikających pomiędzy obrotem, a przychodem.

Źródła: http://www.podatki.egospodarka.pl/79794,Ryczalt-ewidencjonowany-bez-ewidencji-przychodow,1,65,1.html

Pobierz program PIT