Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 r

W roku 2013 podatnicy mogą nadal skorzystać z wielu ulg i odliczeń. Postaramy się je dokładnie przedstawić tak, by każdy mógł dowiedzieć się, czy ma prawo do korzystania z ulg oraz na jakich warunkach miałoby się to odbywać. Niektóre ulgi są respektowane w tym roku podatkowym po raz ostatni, natomiast inne znacznie się zmieniły. Warto jest rozważyć korzystanie z nich. Jeśli masz w domu Internet, opiekujesz się dziećmi, bądź też osobami niepełnosprawnymi, ten artykuł będzie dla ciebie bardzo ważny. Czytaj dalej

Sprawdź kto może obciążyć Cię swoimi długami!

Zobowiązania wobec fiskusa obciążają konto podatnika, który jest zobowiązany do zwrotu należnego podatku. Jednak w niektórych sytuacjach również członkowie rodziny mogą odpowiadać za zobowiązania podatkowe podatnika. To czy taka odpowiedzialność powstanie, zależy od wydania odpowiedniej decyzji.
Odpowiedzialność rodziny może obejmować zaległości podatkowe, niepobrane podatki, odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania egzekucyjnego.
Czytaj dalej

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj, albo zapłacisz podatek!

Według prawa polskiego pożyczka jest to przekazanie określonej ilości pieniędzy lub rzeczy. Konieczny jest również zwrot pożyczki, który musi obejmować tą samą ilość rzeczy, tego samego gatunku. Oznacza to, że pożyczkobiorca musi zwrócić nie to samo, ale tyle samo.
Czytaj dalej

Opodatkowanie pracy za granicą

Osiągając legalne dochody z pracy zagranicznej, w większości przypadków trzeba je rozliczyć również w Polsce. Wielu podatników uważa, że skoro płacili podatek w kraju, w którym pracowali nie muszą rozliczać się z nich z fiskusem. Jednak prawo polskie jasno określa obowiązek przedstawienia w zeznaniu podatkowym wszystkich dochodów, również zagranicznych.
Czytaj dalej

Odziedziczyłeś spadek? Sprawdź jaki zapłacisz podatek!

Według polskiego prawa większość dochodów powinno zostać opodatkowane. Nie chodzi tu jedynie o dochody z działalności gospodarczej czy pracy, ale również o darowizny, nagrody i spadki. Jak opodatkować spadek i jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym?
Czytaj dalej

Rozliczenie dochodów o wynajmu mieszkania

Osoby, które posiadają dochody z wynajmu mieszkania, czy też domu muszą do 20 stycznia wybrać formę opodatkowania. Jeżeli ty chcesz czerpać korzyści majątkowe z tego typu działalności również powinieneś przeczytać ten artykuł i dowiedzieć się jak przygotować się do tego pod kątem podatkowym. Niestety nie jest to łatwy kawałek chleba. Trzeba uważać, by nie paść ofiarą różnych pułapek, które czyhają na podatników.
Czytaj dalej

Zmiany w spółkach komandytowo-akcyjnych

W ostatnim czasie warunki opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych uległy zmianie. Wprowadzone regulacje zmniejszyły swobodę spółek, które pozwalały na dokonywanie atrakcyjnych optymalizacji w podatkach.
Do tej pory akcjonariusze spółki nie mieli obowiązku comiesięcznego płacenia zaliczek na podatek. Spółka komandytowo-akcyjna rozliczała się dopiero w momencie podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie. Ustawa musiała jasno określać wypłacenie dywidendy w danym roku podatkowym.
Czytaj dalej

Sprzedałeś nieruchomość – zapłać podatek!

Podatnik może otrzymywać dochody z różnych źródeł. Może to być zarobek z pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy realizacji zleceń. W świetle prawa dochodami, które powinny zostać opodatkowane są również przychody ze sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Jak rozliczyć się z fiskusem w takim przypadku?
Czytaj dalej

Nowa ulga dla podatników!

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę lub prowadząca własną działalność gospodarczą, poza zwykłymi składkami na ZUS, może gromadzić środki na emeryturę na oddzielne konta. Podatnicy mogą odkładać oszczędności na Indywidualne Konto Emerytalne, które jest zwolnione z opodatkowania. Może również ulokować oszczędności na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, które podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że po osiągnięciu wieku emerytalnego, wypłaty z IKZE będą obciążone podatkiem.
Czytaj dalej

Pobierz program PIT