Według polskiego prawa większość dochodów powinno zostać opodatkowane. Nie chodzi tu jedynie o dochody z działalności gospodarczej czy pracy, ale również o darowizny, nagrody i spadki. Jak opodatkować spadek i jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym?

Przede wszystkim po otrzymaniu spadku należy niezwłocznie złożyć do urzędu deklarację SD-3. Na złożenie odpowiedniej deklaracji podatnik ma równo miesiąc (liczony od momentu przekazania spadku). W deklaracji SD-3 należy wpisać swoje dane, dane zmarłego oraz przedmiot spadku. Po złożeniu deklaracji, urząd skarbowy wylicza podatek, który musi opłacić spadkobierca.

Wartość należnego podatku może zależeć od tego czy podatnik korzysta z ulg podatkowych. Stawka podatku od spadku zależy również od grupy podatkowej. W zależności od zażyłości pomiędzy zmarłym, a spadkobiercą wyróżnia się 3 grupy podatkowe. Najbliższa rodzina zmarłego stanowi pierwszą grupę podatkową, natomiast osoby niespokrewnione są w grupie trzeciej.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Urząd skarbowy nalicza odpowiedni podatek i informuje o tym podatnika. W zależności od grupy podatkowej, spadek może zostać opodatkowany według skali 3, 7 lub 12 procentowej. Podatek musi zostać opłacony w przeciągu czternastu dni, liczonych od momentu otrzymania decyzji z urzędu skarbowego.

Oczywiście istnieją spadki, które są zwolnione z opodatkowania. Jeżeli faktyczna wartość przekazanych dóbr nie przekracza 9 637 zł -dla I, 7 276 zł dla II i 4 902 zł dla III grupy podatkowej, spadkobierca jest zwolniony z płacenia podatku.

Pobierz program PIT