Coraz bliżej jest dzień ostatecznego składania PIT 37 za 2016 rok. Obowiązkiem każdego podatnika jest dostarczenie właściwie wypełnionej deklaracji, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia, który w nadchodzącym roku przypada na czwartek. Należy pamiętać, że obecnie masz do wyboru trzy opcje, jeśli chodzi o składanie formularzy. Możesz wykonać tę czynność osobiście odwiedzając nasz urząd skarbowy, wysyłając pocztą, albo składając e-Deklarację w systemie internetowym. W pierwszej kolejności powinieneś zapoznać się jednak z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi wypełniania PIT-ów. Przeczytaj ten artykuł, żeby dowiedzieć się o jednej z bardzo ważnych dla Ciebie, jako podatnika, spraw.
Jeśli już wybrałeś właściwy rodzaj formularza i z sukcesem udało Ci się go wypełnić, powinieneś sprawdzić, jaka informacja widnieje w pozycji „niedopłata”. W sytuacji, kiedy pojawi się w niej określona suma oznaczać to będzie, że jesteś winien uiścić równowartość tej kwoty w kasie Urzędu Skarbowego. O tym, jak to zrobić, dowiesz się za chwilę.
Oczywiście możliwa jest także taka sytuacja, w której nie będziemy musieli dopłacać ani grosza oraz taka, na którą liczy chyba największa część podatników, jak nadpłata podatku. Z tej ostatniej cieszymy się najbardziej, ponieważ do naszego portfela wraca część poniesionych w trakcie roku opłat. Wróćmy jednak do tego, skąd może wziąć się niedopłata i wynikający z niej przykry obowiązek wyrównania podatku.

Kiedy mogę spodziewać się niedopłaty?

Niedopłatę należy rozumieć jako rozbieżność między wpłaconymi na podatek zaliczkami (w ciągu minionego roku) a podatkiem, który naliczony został podatnikowi. Przyczyn powstania niedopłaty, w przypadku PIT 37 za 2016 rok, może być kilka. Wśród nich wymienić trzeba takie okoliczności, w których:

  • nie zostały rozliczone przez podatnika wszystkie miesięczne zaliczki;
  • pobierane co miesiąc zaliczki na podatek były obliczane według 18% stawki, jednak nasze łączne przychody wykroczyły ponad obowiązujący próg dochodowy (to znaczy, były wyższe niż 85 528 złotych) i zachodzi konieczność opodatkowania nadwyżki zgodnie z 32% stawką;
  • nasze przychody pochodziły z kilku różnych źródeł, w których naliczano 18% podatek dochodowy, a skumulowane kwoty poszczególnych wynagrodzeń za dany rok podatkowy wymagają obliczenia 32% podatku;
  • jeśli uzyskiwaliśmy pieniądze z tytułu wielu prac zarobkowych i zaszła pomyłka polegająca na zdublowaniu kwoty wolnej od podatku.

Jak i kiedy opłacić brakującą należność?

Na wniesienie dopłaty mamy czas do końca kwietnia 2016 roku. Nie jest konieczne równoczesne złożenie deklaracji i dokonanie opłaty. Jeśli udało nam się dostarczyć PIT-37 za 2016 rok przykładowo – w dniu 30 marca, czas na uiszczenie niedopłaty nie ulega zmianie. W tej sytuacji możemy zrealizować ją w ciągu najbliższego miesiąca. W przypadku, kiedy wymagany podatek nie będzie opłacony terminowo, naszym obowiązkiem jest doliczenie odsetek za zwłokę i wniesienie całej sumy do kasy urzędu skarbowego.
W jaki sposób możemy tego dokonać? Są dwie drogi:

  • opłata w formie bezgotówkowej
  • opłata w formie gotówkowej

W obu przypadkach, w pierwszej kolejności, należy znaleźć właściwy numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki. W tym celu informacji zasięgnąć można na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub udać się po pomoc do placówki urzędu skarbowego w naszym mieście.
Wniesienie opłaty w formie bezgotówkowej – np. poprzez internetowe konto bankowe, jest szczególnie dobrym rozwiązaniem w przypadku, kiedy nasze miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od Urzędu Skarbowego, a należna niedopłata wynosi kilka złotych. Powinniśmy wiedzieć, że możemy wykonać przelew wyłącznie z własnego rachunku bankowego. Jeśli zrobimy to posiłkując się kontem kogoś z rodziny, czy znajomych, urząd nie będzie honorował naszej wpłaty. Ważne jest również to, że przy wykonywaniu tego rodzaju operacji należy zaznaczyć specjalną kategorię – „przelew do US/ZUS”. Pojawią się w tym przypadku dodatkowe rubryki, takie jak symbol formularza, okres płatności czy typ identyfikatora podatkowego ( NIP lub PESEL).
Druga możliwość, to wniesienie niedopłaty bezpośrednio w kasie urzędu, w banku czy na poczcie. Do tego celu posłużą nam odpowiednie druczki, w których będziemy musieli zawrzeć kilka istotnych informacji, między innymi nasze dane, numer rachunku bankowego i nazwę właściwego urzędu skarbowego, okres, za który należna jest wpłata i symbol deklaracji podatkowej.
Warto wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób uregulowania należności, nie czekając z tym do ostatniej chwili. Wykonanie tej czynności w terminie pozwoli uniknąć Ci naliczania odsetek i dodatkowych nerwów.

Pobierz program PIT