Złożenie zeznania podatkowego to obowiązek wszystkich osób, które w danym roku otrzymały jakiekolwiek dochody podlegające opodatkowaniu. Jeżeli podatnik nie uzyskał dochodu nie składa deklaracji podatkowej, nawet jeśli robił to w latach poprzednich. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których podatnik również musi złożyć PIT.

Jeżeli podatnik w danym roku zanotował stratę, jego obowiązkiem jest złożenie deklaracji podatkowej. Taka deklaracja może się okazać potrzebna w kolejnych latach, ze względu na odliczenie straty od dochodu. Jeżeli z deklaracji podatnika wynika, że uzyskał przychody, które równoważą się z kosztami ich uzyskania, również istnieje obowiązek złożenia PIT-u. W tym przypadku ważny jest jedynie sam fakt uzyskania przychodu.

Podatnik nie ma obowiązku składać deklaracji podatkowej jeżeli uzyskiwał jedynie przychody zwolnione z opodatkowania, takie jak renty wojenne, świadczenia rodzinne czy dodatki mieszkaniowe. W przypadku kiedy podatnik otrzymywał zarówno dochody zwolnione z podatku i opodatkowane, konieczne jest wypełnienie deklaracji. Podatnik nie uwzględnia w niej dochodów zwolnionych z podatku, a jedynie kwoty opodatkowane.
W zależności od rodzaju wypełnianej deklaracji, podatnik ma obowiązek dostarczyć ją do urzędu skarbowego w określonym terminie. I tak dla PIT-ów: 16A, 19A i 28 termin składania mija 31 stycznia. Do końca lutego należy złożyć PIT 40 i 40A. Jest to ważny termin dla pracodawców, którzy do tego czasu muszą przekazać pracownikom PIT 11. Ostatni termin złożenia deklaracji podatkowej mija 30 kwietnia. Ta data obowiązuje wszystkich podatników wypełniających PIT 36, 36L, 37, 38 i 39. Każdy termin mija dokładnie o godzinie 23:59.

Istnieje kilka sposobów składania deklaracji podatkowej. Można to zrobić osobiście, udając się do urzędu skarbowego, za pośrednictwem poczty lub Internetu. Jeżeli podatnik wysyła PIT listem musi pamiętać o potwierdzeniu nadania, który stanowi dowód wysłania dokumentów. W przypadku składania PIT-u przez pocztę liczy się data stempla. Kiedy podatnik korzysta z programu do wypełniania PIT i przesyła go drogą internetową powinien otrzymać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które ma taką samą wagę jak potwierdzenie pocztowe. Watch Full Movie Online Streaming Online and Downloaddownload full film The Circlemovie Colossal 2017

Pobierz program PIT