W 2004 roku rząd wprowadził ustawę dotyczącą działalności organizacji pożytku publicznego oraz wolontariatu. Na jej podstawie podatnicy składający PIT mogą przekazywać jeden procent podatku na rzecz organizacji pozarządowych, fundacji oraz innych instytucji non-profit. Jak przekazać 1% i kto może to zrobić?

Każdy podatnik składający PIT do urzędu skarbowego może zaznaczyć w swoim zeznaniu podatkowym, że chce przekazać 1% organizacji pożytku publicznego. W tym celu należy wpisać numer KRS wybranej organizacji i podać dokładną kwotę, która ma zostać przekazana. Kwota powinna być wyliczona na podstawie podatku, który podatnik zapłaci fiskusowi. Jeżeli w deklaracji podatkowej zostanie wpisana większa kwota, podatnik będzie musiał ją pokryć indywidualnie.

Jeżeli z wyliczeń podatnika wynika, że otrzyma od fiskusa nadpłatę podatku, również może przekazać jeden procent podatku. W takiej sytuacji podstawą do obliczenia przekazanej kwoty są zaliczki przekazane fiskusowi w danym roku podatkowym.

Jeżeli podatnik chce przekazać jeden procent dla wybranej organizacji pożytku publicznego wystarczy, że poda jej numer KRS oraz wyliczy przekazywaną kwotę. Od roku 2007 to na urzędzie skarbowym spoczywa odpowiedzialność za przekazanie pieniędzy. Wcześniej podatnik przelewał pieniądze na konto organizacji, a fiskus zwracał mu pieniądze.

W przypadku złożenia korekty do zeznania podatkowego, również istnieje możliwość przekazania jednego procenta. Podatnik, składając korektę do aktualnego PIT-u ma prawo uwzględnić w korekcie chęć przekazania jednego procenta, nawet jeśli nie zrobił tego wcześniej. Należy pamiętać, że jeżeli w deklaracji podatkowej podatnik zdeklarował przekazanie podatku, przy złożeniu korekty powinien zrobić to ponownie. Zasada wyliczania przekazywanej kwoty jest taka sama, jak w przypadku wypełnienia deklaracji.
Przekazanie jednego procenta jest bardzo istotne dla funkcjonowania wielu organizacji pozarządowych. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów w 2011 roku, polscy podatnicy przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego 457 315 813,63.

źródło: http://www.mf.gov.pl/

Pobierz program PIT