W zeznaniu podatkowym za rok 2012 podatnik znów będzie mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej. Limit ulgi nie został zmieniony i nadal wynosi 1112,04zł. Zmiany nastąpią dopiero w roku 2013. Ulga ta będzie przyznawana na innych zasadach.

Wielkość ulgi prorodzinnej uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Nie ma górnej granicy. W zależności od tego, ile dzieci posiadamy, taką kwotę możemy odliczyć. W ciągu roku na jedno dziecko możemy odliczyć 1112,04zł, co przekłada się na miesięczną kwotę 92,67zł.

Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi prorodzinnej wystarczy wypełnić załącznik PIT/O oraz podstawową deklarację podatkową. Najczęściej jest to PIT-36 lub PIT-37. Pamiętaj, iż ulgę tą odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

Podatnik w zeznaniu musi podać liczbę dzieci, a także ich numery PESEL. Jeżeli nie ma takowego, wystarczą imiona, nazwiska oraz daty urodzenia.

Warto wspomnieć, że można stracić ulgę prorodzinną wtedy, kiedy na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik nie przedstawi zaświadczenia, oświadczenia, a także innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia. Organ podatkowy może poprosić o przedstawienie:Roblox HackBigo Live Beans HackYUGIOH DUEL LINKS HACKPokemon Duel HackRoblox HackPixel Gun 3d HackGrowtopia HackClash Royale Hackmy cafe recipes stories hackMobile Legends HackMobile Strike Hack

  • Odpisu aktu urodzenia dziecka,
  • Zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły,
  • Zaświadczenia z sądu rodzinnego o ustaleniu prawnego opiekuna dziecka,
  • Odpisu orzeczenia sądu o ustalenie rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodzina zastępczą, a starostą.

Dokumenty te mogą być przedstawione jedynie na żądanie organu kontrolującego. Ich brak skutkuje utratą ulgi prorodzinnej.

Ulgę prorodzinną stracić można wtedy, kiedy dziecko nie ukończyło osiemnastego roku życia, a wyszło za mąż lub ożeniło się, a wówczas ich małoletniość kończy się wraz z dniem zawarcia małżeństwa. Ulga prorodzinna w takim przypadku może zostać utracona.
Podobne skutki ma również korzystanie z ulgi prorodzinnej w przypadku, gdy dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Należy również pamiętać o tym, że młodzież, która uczy się na uczelniach wyższych morze przyczynić się do tego, że rodzice będą mieli prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Jeżeli student został zawieszony w prawach studenta, ma przerwę w studiach lub zakończył dany etap studiów a nie rozpoczął następnego, ulga prorodzinna może zostać stracona. To samo tyczy się czasu, w którym student czeka na obronę pracy licencjackiej lub magisterskiej. Jeśli w tym czasie rodzice będą korzystać z ulgi prorodzinnej, to niestety stracą do niej prawo.

Źródła: http://www.pit.pl/ulga-prorodzinna/

Pobierz program PIT