Każdy, kto nie płaci podatku od przychodów wynikających z najmu powinien liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi. Jeśli wykryje to fiskus, na pewno możemy liczyć się z tym, że oprócz długu i odsetek możemy także zostać pociągnięci do zapłaty grzywny.

W Polsce stało się już modne, że osoby wynajmujące mieszkania nie płacą od tego podatku. Z jednej strony osoba wynajmująca może cieszyć się niższym czynszem, natomiast z drugiej osoba udostępniająca mieszkanie nieopodatkowanym zyskiem. Jeśli urzędnik skarbowy odwiedzi taka rodzinę, na ogół tłumaczy się ona faktem, iż mieszkanie jest wynajmowane bliskiej rodzinie, od której nie pobierają żadnych opłat.

Warto zaznaczyć, że urzędnicy mogą sprawdzić powiązania rodzinne najemcy i wynajmującego. Jeżeli zostały one fałszywie określone, podatnicy poniosą karę w niemałej kwocie.

Polskie prawo skarbowe daje ogromną swobodę organom kontroli skarbowej. Mogą oni gruntownie badać osoby, które prowadzą najem na czarno, a także sprawdzać powiązania rodzinne.

Według przepisów ustawy o podatku dochodowym osoba, która udostępnia nieodpłatnie nieruchomość nie jest zobowiązana do rozpoznania przychodu z tego tytułu. Przepisy PIT dają podstawy do zwolnienia z podatku dla wartości świadczeń, które są przekazywane w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób, które są zaliczane do pierwszej i drugiej grupy podatkowej.

Jeśli okaże się, że najemca zataił fakt płacenia czynszu, znajdzie się on w niekorzystnej sytuacji. Z jednej strony musi zapłacić czynsz najmu, natomiast z drugiej zostanie dodatkowo obciążony podatkiem z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia.

Przychody z najmu prywatnego można rozliczyć na zasadach ogólnych, to jest skala lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Źródła: http://www.eporady24.pl/kara_za_niezgloszenie_wynajmu_mieszkania_w_urzedzie_skarbowym,pytania,15,86,1459.html

Pobierz program PIT