W przypadku, gdy korzystałeś w roku 2012 z internetu, wiedz o tym, iż możesz opłaty za niego odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem.

Pamiętaj o tym, że w rozliczeniu za rok 2012 możesz skorzystać z ulgi internetowej. Jednym z bardzo istotnych ograniczeń, które zostało zniesione w tej sferze jest fakt, iż nie ma już wymogu korzystania z internetu w miejscu zamieszkania. Oznacza to, że możesz zarówno odliczać comiesięczne faktury za internet, jak i też paragony z kafejek internetowych.

Od 2000 roku nie musisz już przedstawiać dokumentacji wydatków na internet na fakturze VAT. W obecnym rozliczeniu możesz użyć dowolnego dokumentu, który ukaże, iż poniosłeś dany wydatek, a także określi jego wysokość. Dla podatnika oznacza to, iż będzie on mógł przedstawić nawet potwierdzenie przelewu. Potwierdzenie przeprowadzonej transakcji, czy to za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy też własnoręcznie wykonanego przelewu bankowego będzie dokumentem, który potwierdzi fakt poniesienia wydatku.

Kolejną istotną informacją, o której należy pamiętać jest to, że wydatki na internet nie mogą przekraczać kwoty 760zł/rok. Jednakże w przypadku, gdy kilka osób mieszkających pod jednym adresem wspólnie opłaca rachunki za internet i dodatkowo widnieją one na fakturze, bądź innym dokumencie, który świadczy o dokonywaniu wpłat, mają one swój własny limit. Oznacza to, iż w domu, w którym znajduje się 3 osoby i wszystkie 3 widnieją jako odbiorcy usług internetowych, to łącznie ich limit zwiększa się do 2 280zł. Ten schemat dotyczy także i małżonków, jednakże jak już wyżej zostało wspomniane, muszą oni oboje widnieć na fakturze lub innym dokumencie sprzedaży/zapłaty.

Ustawa o uldze internetowej niestety nie przewiduje wydatków związanych z zakupem sprzętu gwarantującego dostęp do internetu. Nie możemy też wliczyć serwisu, obsługi technicznej, a także kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem. Ulgę internetową wskazuje się w załączniku PIT/O, a następnie owy załącznik musi zostać załączony do zeznań PIT-28, PIT-36 lub też PIT-37. Każdy, kto w roku 2012 zyskał dochody z tytułu PIT-36L lub też PIT-38 nie może skorzystać z ulgi internetowej.

Na koniec niestety smutna informacja dla wielu osób, które korzystały z ulgi internetowej. Zostanie ona zlikwidowana, jednakże stanie się to dopiero w roku 2013. Dlatego w tym roku po raz ostatni można odliczyć ulgę internetową.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

 

Pobierz program PIT