PIT 40A/11A to podtyp formularza PIT 40. Przesyła go organ rentowy czyli w naszym przypadku ZUS, który wykonuje automatyczne rozliczenie roczne w imieniu podatnika. Nie ma więc potrzeby deklarowania dodatkowego wniosku by uzyskać PIT 40A. ZUS przesyła PIT 40A do podatnika i urzędu skarbowego do końca lutego. W momencie gdy podatnik nie spełnia wszystkich kryteriów wymaganych do PIT-u 40A, zaczyna on pełnić tę samą funkcję co PIT 11A. Gdy uzyskujemy dochody z innego źródła lub chcemy się rozliczyć z małżonkiem i skorzystać z ulg podatkowych wtedy PIT 11A staję się informacją o dochodach podatnika, którą otrzymuje Urząd Skarbowy i podatnik od płatnika.

Dla kogo PIT 40A/11A?
PIT 40A przysługuje dla wszystkich tych, którzy:

  • nie korzystają z ulg i odliczeń
  • nie rozliczają się z małżonkiem
  • nie są osobami samotnie wychowującymi dziecko
  • nie uzyskali dochodów z działalności poza krajem i są zwolnieni od podatku (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania)
  • nie mają obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych

Warto pamiętać, że PIT 40A/11A podobnie jak wariant PIT 40 nie uwzględnia ulg podatkowych i możliwości przekazania 1 % na organizacje pożytku publicznego.
Z tego też powodu zachęcamy wszystkie osoby otrzymujące PIT 40 do skorzystania z naszego programu PIT celem odzyskania części zapłaconego przez organ emerytalny podatku, o ile posiada się ulgi podatkowe, a także aby wesprzeć 1 % podatku organizację pożytku publicznego.

Pobierz program PIT