Deklaracja PIT-37 jest najczęściej wypełnianym formularzem podatkowym. Jest to podyktowane tym, iż wypełnia ją większość osób, które w danym roku podatkowym odnotowały jakiekolwiek przychody, jednakże nie pochodziły one z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

PIT-37 dotyczy tych podatników, w których imieniu, pracodawca lub też sam płatnik opłacał zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku. Oznacza to, że z formularza skorzystać mogą osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie, bądź też umowę o dzieło, a także te, które pobierały stypendia, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy, te, które pobierały emerytury, renty, dochody z praw autorskich, stosunku pracy, stosunku służbowego, świadczeń przedemerytalnych. Warto także dodać, że do PIT-37 mogą zostać dołączone także różnego rodzaju załączniki, jednakże o tym w dalszej części artykułu.

Deklaracja podatkowa PIT-37 umożliwia rozliczenie indywidualne, a także ze współmałżonkiem. Warto zorientować się wcześniej przed podjęciem decyzji, jak będziemy się rozliczać, czy dogodniejszym będzie dla nas wspólne, czy też oddzielne rozliczenie. Rozliczenie ze współmałżonkiem jest opłacalne, kiedy chcemy osiągnąć dobre warunki stawek podatkowych. Jeśli jeden ze współmałżonków zarabia więcej, a drugi mniej, to wtedy dochód jest sumowany i dzielony na dwa. W ten sposób oblicza się wspólną podstawę, która zostanie obliczona według konkretnej skali podatkowej. W przypadku większości polskich rodzin jest to bardzo korzystne. Dzięki temu można uzyskać większe zwroty podatkowe.

Wspólnie rozliczyć się, za pośrednictwem formularza PIT-37, mogą jedynie te małżeństwa, które przeżyły wspólnie 1 cały rok podatkowy. W przypadku deklaracji PIT-37 należy pamiętać o tym, że możemy ją złożyć do 30 kwietnia 2017 roku.

Specjalny program znacznie ułatwia złożenie deklaracji podatkowej PIT-37. Program można pobrać tutaj. Kreator zamieszczony w programie dzięki serii podpowiedzi znacznie ułatwi ci uzupełnianie dokumentu.

Osoby korzystające z tej deklaracji muszą pamiętać także o tym, że mają możliwość skorzystania z dodatkowych załączników, a mianowicie:

  • PIT/O – załącznik, z którego korzystamy w przypadku chęci skorzystania z ulg odliczanych od dochodu.
  • PIT/D – załącznik, z którego mogą skorzystać osoby, które chcą odliczyć wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Korzystając z tego załącznika można także użyć oświadczenia PIT-2K. Używamy go, kiedy chcemy odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów uzyskanych na cele mieszkaniowe (ulga odsetkowa).
Pobierz program PIT